Chào mừng quý vị đến với website của Nguyễn Thị Dục GV Trường THCS Cát Hưng, Phù Cát

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Văng Thành Gợi
Giới tính Nam
Website https://vangthanhgoi.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Cầu Quan
Quận/huyện Huyện Tiểu Cần
Tỉnh/thành Trà Vinh
Chuyên môn Ngữ văn
Xác thực bởi Nguyễn Văn Phúc, Lưu Quốc Đat
Đã đưa lên 96 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 278 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 386 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 2271 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này